MYŚLENIE TO KWANTYZACJA OBIEKTU

Potocznie od dawna trenerzy używają pojęcia „myśli się materializują”. Nie jest to dosłowną prawdą. „Myśl” czyli cecha bazowa funkcji, czynność samotwórcza – jest KODOWANIEM (rzut na płaszczyznę). Zależy od wszystkiego, co wokół nas się dzieje od momentu kwantyzacji, czyli urodzenia.  Myślenie to mechanizm realizacji kodów. Ale nie jest to „wolny” element natury. Podlega hierarchizacji kodowej w otoczeniu złożonego pola infoenergetycznego (umownie i potocznie zwanego polem magnetycznym) – zależność, ołaczenie. O tym uczy ten projekt, nie w kontekście życia, ale w kontekście wykorzystywania tej wiedzy dla potrzeb medycyny, technologii i modyfikacji kwantowej i kierunkowania wzrostu nowej gospodarki. Celem jest świadome PROGRAMOWANIE, bo tym dosłownie jest mechanizm jaki nazwaliśmy MYŚLENIEM. To praca, jaką wykonuje kwant (człowiek). To mechanizm, a z mechanizmu mamy nowe technologie.

O wiele prościej jest wykorzystywać tę cechę „kodowania” w przełożeniu na próbki światła eksperymentalne, proste, aniżeli stosować ją w dorosłym życiu kwantowym (naszym). Ilość ‘zapętlenia” informacji naszych myśli wynikająca ze skali przełożeń funkcji świata nas otaczającego (kosmos i rotacja) – wymaga czasu i procesu ich realizowania. Nie ma gwarancji jaka mówi, że wszystko co pomyślimy się zmaterializuje, i to tak jak tego pragniemy, mimo że zasada TEORIA ROTACJI jest prostym SAMO-odczytującym/kodującym elementem podstawowym. Po prostu patrząc o wiele dłuższą skalą funkcjonowania na siebie samych, zobaczymy, że jesteśmy drobnymi elementami ogromnej, czasowej układanki przełożeniowej, takich kodów myślowych – i to trzeba w nowej odradzającej się gospodarce mieć pod kontrolą – to ERA PROGRAMOWANIA. Jesteśmy powiązanym, replikującym systemem danych. Każdy nowy proces myślowy na dużą skalę pochłonie pokolenia.

Ten postęp w kuluarach instytutów naukowych się już dawno dokonał! Przełożono wiedzę obserwacji na rzeczywistą mechanikę. 
wszystko co nas otacza: FUNKCJONUJE – „życie” jest pojęciem umownym, stworzonym dawno temu. Dzisiaj niestosownym do tego, co osiągnęła technologia, która pokazała nam człowieka – funkcję. Jesteśmy funkcjonującą częścią ekosystemu, stanowimy wypadkowy element natury jaki zależy od wszystkiego, (ale istotą nowej technologii kodowania jest jonosfera).

Już nie dzielimy świata na ‘ożywiony’ i na ‘nieożywiony’ jak dotychczas – bo wszystko funkcjonuje. To funkcjonowanie ma skalę przełożenia zatem hierarchię, dlatego te funkcje (światła) spełniają różne zadania. Wyjaśnia to ten aksjomat badawczy. Przełożeniowo spełniamy kolejne funkcje jako ekosystemowy produkt, przypisany i stworzony tylko tu, w tym stanie kwantu ziemskiego, do konkretnego zadania: PRZETWARZAMY INFORMACJE W ELEMENTY TWÓRCZE – zmierza to do pokonywania skali (skala = czas) jako niewolniczego systemu dla funkcji. Czyli modyfikujemy się jako nowe funkcje.  Począwszy od biotechnologii, kończąc na komputerach z DNA – manipulujemy skalą, zatem modyfikujemy siebie.
Czowiek to kwant zbudowany z funkcji, a funkcje powstają z zakodowywanego światła. Tym jesteśmy u podstaw tego, co „widzimy”. Widzenie czegoś i odczuwanie czegoś – to przetwarzanie (bodźców) kodów.

Tak jak z zer i jedynek powstają programy, już dzisiaj technologia łączy je z ludzkimi tkankami (ogólnie jest to łączeniem funkcji w danej hierarchii systemów przełożenia, bez znaczenia czy mechanicznej z żywą tkanką – bo ZOBWODOWANIE czyni świat „ożywionym”) – tak i my funkcjonujemy jako wynikowa, indukowana poprzez światło i pole magnetyczne: utrwalona postać kodowa, obwodująca i zobrazowana do postaci funkcji złożonej czyli KWANT. Dosłownie jesteśmy przetwarzaczami informacji kodowych jakie używając nas samych realizują program (myślowy). Samo się nic nie wydarzy – najpierw nalezy coś WCZYTAĆ W SYSTEM. Tym jest świadome myślenie.

Nowe technologie to produkt realizowany, zaspokajający nasze potrzeby i utrzymujący gospodarkę w stanie wzrostowym, a te kody jakie tworzą ten pęd, pochodzą wprost z umysłu, ale o wiele wcześniej zaistniała macierz wynikowa z jakiej my powstajemy rodząc się jako wynik. Realizujemy własne zmasowane oprogramowanie populacji – po za wszelką naukową kontrolą. Umysł to kody i programy wirtualnie tworzone w polu magnetycznym, a ciało to ich realizator. Ciało to membrany przełożeniowe, powiązane z zapisem programującym te membrany, macierzyste pole światła – tak działamy.

Ponieważ nasza postać utrwala się dzięki skali, hierarchii i powtarzalności, czyli dzięki:

– CYKLOM INFORMACJI (charakter pola magnetycznego),

– ZAPISOM utrwalanym analizowanym

Zatem tworzy to: PRAWO KODOWANIA  (dokładnie tu wyjaśnianego w projekcie) – to replikujemy z utrwalonych wzorów, (te wzory tworzy inna skala ruchu elementów wokół Ziemi, oprogramowanie tego co tworzy naszą postać dosłownie: światła skwantyzowanego (tez rotacja cykle skala i przełożenia) – otrzymujemy w konsekwencji coś, co nazwaliśmy „czasem”, czyli skala przełożenia dla kodowanego świata nastepnie obrazującego się dzięki nas samym, naszej twórczości. [Dlatego skala w ogóle pojawia się jako nasz świat definicji].

To dlatego myśli potrzebują czasu aby się w ogóle zrealizowały w coś materialnego. Nasze myśli realizowane są poprzez to co nas otacza. Świadomym kodowaniem jedynie odkrywamy to, jak na prawdę jesteśmy zaprogramowani. Często złe wychowanie i kultura nie sprzyjają temu odczytowi. 

Jest to dokładnie ten CZAS, jaki kody potrzebują by dać wynik, by nas konstruować i to czego pragniemy i o czym marzymy. Bo jesteśmy funkcjami światła w laboratorium, te funkcje istnieją tylko w polu światła (nasze otoczenie) i realizują się te KODY DAJĄC COŚ CO NAZYWAMY „CZASEM”.

I to jest definicją czasu!

Kody kwantyzujące się, czyli definiujące. Kwantyzuje się kod do postaci dorosłego produktu kwantowego/końcowego zadaniowego. (To wszystko jest zobwodowane i opisane w projekcie na blogu) Tak należy rozumieć nasze postaciowanie się. Kody z jakich powstajemy i przemieniamy się generują to, co nazywamy czasem. I tylko ta mała poprawka zmienia całą Naukę!  SKALA, HIERARCHIA I PRZEŁOŻENIE. Prosty mechanizm jaki sprawia, że funkcja trwa i się skaluje i jest kodowana, a na pewnym etapie HIERARCHII MECHANIZMU – MA ŚWIADOMOŚĆ TEGO co czynić może i nazywamy to „życiem”.

Ciągłość przełożeniowa funkcji, a całość jaka nas otacza – wiąże Teoria Rotacji, w projekcie wyjaśnia stosunek skali do wyniku funkcji. Wyjaśnia wszystko o nas aby tworzyć nowe fundamenty odradzającej się gospodarki informacyjnej – FIZYKA INFORMACJI. ESLN.

BUDUJE NAS POLE MAGNETYCZNE – JEST TO POLE PRACUJĄCEJ INFORMACJI, JAKA WIĄŻE FUNKCJE W CAŁOŚĆ WYNIKOWĄ – TWORZY NAS JAKO WYNIK INFORMACYJNY – DO POSTACI OBRAZU. TO POLE ZAPISU, PRACY, SPAJANIA I KONTROLI CAŁOŚCI, ZŁOŻONE I HIERARCHICZNIE WYTWAŻANE. Dlatego używamy metafizycznego pojęcia, że „myśli się materializują”, ale nie mamy pojęcia jak ten mechanizm działa. Do teraz’.

Pole magnetyczne (jest to nazwa umowna zjawiska niepoznanego dotychczas na nowycyh założeniach) każdego dnia transmituje, zczytuje, porządkuje i upraszcza nieskończoną ilość danych. Tworzy i spaja wszystko. Możemy separować te informacje w nim, wczytywać nowe, zarządzać nimi hierarchicznie i przełożeniowo. Rzeczywistość odbieramy poprzez przetwarzanie informacji, które można modyfikować wpływając na nas. Dzisiaj czyni to nie tylko umysł mistrza Jedi, ale REALNE MASZYNY!

W otoczeniu tym – informacyjnym – wykształca/replikuje się kwant/człowiek – funkcja chłonna, czyli nowy kwant zadaniowy. Wszystko funkcjonuje powiązane wynikowo, tworząc coś, co nazywamy: „bilansującym ekosystemem”, jest to podstawowa zasada ciągu wynikowego – STAN RÓWNOWAGI w zbwodowanym systemie. Kwantem zadaniowym jest Słońce, Ziemia, człowiek itd. wszystko działa na zasadzie przełozenia, skali, cykli etc (opisane).
Podstawą naszego dalszego przetrwana na planecie jest – BILANSOWANE ZASOBÓW. Wszystko w tym projekcie jest podstawą dla takiej gospdoarki koniecznej – bo wynikowej.

Kwanty muszą się samo-porządkować, aby opanować hierarchię natury, jaka czyniła to za nas w dziejach odradzających się cywilizacji w cyklach. Są to setki tysiącleci, ale tym jesteśmy w skali ewolucji kosmicznej. Małymi przenośnymi elementami samo-kodowania systemu kosmicznego. 

Pole informacji tworzące kwant jako obraz, to TANDEM [HYBRYDA]. Jądro i pole magnetyczne, ciało i pole magnetyczne (nazwy umowne). Nie można zajmować się próbką światła – jak dotychczas w laboratoriach – nie biorąc pod uwagę pola magnetycznego czyli ZAPISU TEJ PRÓBKI! Programu tej próbki!
Modyfikacja próbki zmieni program, program wpłynie na skalę całoego otoczenia (oczywiście w przeliczeniu na czas).  Podobnie manipulacja zapisem zmienia próbkę – manipulacja jonosfery zmienia umysł.

Gdyby porcję atomową rozdrabniać, tak aż zniknie z pola widzenia, pozostanie otoczenie jakie ją programuje, jakie ją zdefiniowała. Uruchamia z kodu, w sposób zobwodowany, decyduje o tym, że powstała i o jej roli przełożeniowej, o jej funkcji. Pole magnetyczne transmituje kody, jakie uruchamiają maszynerię obrazowania.

Nie da się rozbrajać kwantów, aby na powrót nimi były! Ideologia „atomu” to błędne założenie od podstaw. Dlatego nie da się z atomów nawet w teorii konstruować człowieka! Człowiek konstruje oprogramowanie zewnętrzne zawarte w kolejno hierarchicznych elementach wytwarzanych!!! GENY. Za to odpowiada kosmos jeszcze nie rozumiany jako mechanizm.

Wydzielony atom to już nowy klocek dla zabaw z nim, dlatego w ogóle jest możliwość tworzenia nowych materiałów w przyrodzie. I są to materiały „martwe”. Bo nie są zobwodowanymi funkcjami.

Systemy jakie nas tworzą nie są nazwami jak: Słońce, Księżyc, Ziemia, woda itd. To są kwanty i funkcje. Elementy przełożeniowe.

Zmieniamy nazwy, postrzeganie. To są funkcje oprogramowania, jakie są trybami przełożeniowymi, podzespołami całej budowli definiującej coraz bardziej zaawansowane funkcje w naszym otoczeniu – my jesteśmy na szczycie hierarchii dlatego stajemy się z automatu – programistami. Nasze zdolności pozwalają pokonać skalę przypisania. To fenomen!! Wyszliśmy po za własną macierz informacji – po za kwant ziemski. Jesteśmy po sa „sobą” i możemy siebie programować.

ps. Tak powstają Bogowie…

Tworzą nas – podstawowe systemy, dlatego zmniejszając skalę (poznając najmniejsze porcje światła czyli funkcje światła), staje się ona warstwą „bardziej uwrażliwioną”, aż docieramy do pola magnetycznego które tworzy funkcję – programatora systemów. Mechanizm rotacji czyli odczytu kodów i przetwarzaniu kodów.

Dlatego na pewnym poziomie wid, skali systemów, (nazwy są umowne!!), porozumiewamy się ze wszystkim dookoła poprzez mechanizm obwodowania informacji – rotację i obieg spajający – to w szystko w macierzystym polu magnetycznym. O to nam chodzi, tego poszukujemy – znając warstwy i skalę, CYKLE – to rozpoznamy zasady działania mechanizmu, uruchomimy kody programujące. Mamy całość jaka tworzy ekosystemową funkcję otoczenia. My wpływamy na nią, a po czasie ona nam zwraca przekodowane nowe informacje. Uczestniczymy w SELF-KODOWANIU nieświadomi tej technologii.  Ale nie odczuwamy ich, bo definiuje nas wzór panopticon and synopticon opisany w projekcie.

Czyli nie ważne z ilu membran, czyli funkcji jesteś zbudowany, czyli to jak bardzo jesteś złożoną funkcją kwantową – mechanzim kodowania jest taki sam bez względu na ilość przełożeń! To klucz do wszystkiego. Skalowanie kodu poprzez funkcje czynne twórcze daje CZAS.

Umysł (wewnętrzny niewidoczny świat kodów) generuje komunikaty, a ciałem realizujesz je – jesteśKWANTEM WYKONAWCZYM. Dlatego wciąż replikujemy jako jednostki i przenosimy siły twórcze przez tak zwane pokolenia.

Nie czujesz przepływu krwi, odbudowy komórek, regeneracji etc. Twoim wnętrzem zarządzają systemy w otoczeniu – szereg SYSTEMÓW SAMOOBRONNYCH jakie opisuje i tłumaczy ten projekt a jakie są kluczowe w klonowaniu, leczeniu i w wielu nowych badaniach naukowych. Całość to zsynchronizowana praca podzespołów. Ty odczuwasz tylko siebie jako całość!

Pole magnetyczne obwoduje każdą warstwę (widmo) w jedną całość rozumującą, praca powoduje samo-odczyt, zatem wynikowanie – inteligencja to mechanizm, należy tak używać nowej percepcji. Nie da się separować systemu na części, gdy chcemy siebie zrozumieć. Wszystko jest wynikowe. Nasz umysł jest składową tego ekosystemu, to czysty rdzeń zarządzania, umysł to strefa dosłownie wirtualnych danych, jakie nas produkują. Umysł może także być ‘instrumentem’ napędu!

Aby wiedzieć, czym się jest, trzeba odbierać rzeczywistość i otoczenie takim, jakim ono jest – bez kulturowo. Potem realizować stosowne założenia techniczne, obserwacyjne, tak by realizować cele. Nie wchłaniając wiedzy żadnej i narzuconej. Dzisiaj celem ogólnym i tworzącym gospodarczy wyścig jest łączenie człowieka z maszynami. Komputer zastępuje zdolność mowy, widzenia i słuchu. Nie znamy jedynie z powodu stosowania złej fizyki, warstw pola magnetycznego jakie jest programem obwodującym informacje do postaci wynikowej funkcji. Dlatego w ESLN mamy dobre, sprawdzane na bieżąco założenia, choć opisywanie ich jest nie lada wyzwaniem, bo tworzymy nowy język. Przechodząc proces nowego postrzegania, zmiany nazw – zobaczymy i odczujemy, że sterowani jesteśmy polem informacji, jakie nas porządkuje w układzie współrzędnych jako zbiorowy wynik.

Nie podlegamy prawu ciążenia, ale hierarchii wynikowej: hierarchii przypisania. Kolejności, porządkowi hierarchicznemu, zbudowanemy na przełożeniach.

Podlegamy procesowi modyfikacji także. Zależy do czego nam jest potrzebna stosowna fizyka skali zachowań materiałów. Dzisiaj mamy pokonać kosmos, zatem musimy się modyfikować.  ESLN to brakujące ogniwo przełożeniowe nowej wiedzy i założeń, na ten poziom jaki potrzebujemy teraz. To wszystko ewoluuje we wzrostowym-wynikowym mechanizmie wszechświata jaki możemy ogarnąć zmysłami. Tak otoczenie w systemie produkcyjno-wynikowym wzrasta i się rozwija. Każda myśl się zrealizuje jeśli ma zdefiniowany cel, każdy kwant ma cel także, bo jest wynikiem zadaniowym – ale nadrzędne kody przetwarzamy zbiorowo. [Teoria rotacji, pionu/wzrostu, to są Prawa!]. Tak pracuje światło w systemie wynikowym zatem kierunkowym. Pole informacji jakie nazywamy polem magnetycznym, jest funkcją zadaniową, jaka w czytniczy sposób ma definiować produkty.

Umysł [synopticon] odczytuje wirtualną przestrzeń kodową [programową], a ciałem [panopticon] przetwarzamy kody w otoczeniu na produkt realizowany. Kody transmitowane są poprzez strumienie pola magnetycznego. Tak działamy. Rządzi nami maszyneria transmitująca i zarządzająca kodami.

TO PRZEŁOM, odblokowanie technologicznej i naukowej ewolucji. Oszczędność pieniędzy, odblokowanie zapór wiedzowych.

Informacja z wirtualnego świata jaka się w nas wykształca, nazywana umysłem, odbierana z tego świata poprzez umysł, wraz z rozwojem funkcji staje się przekaźnikiem kodów, możemy korzystać z tej strefy macierzy informacyjnej, nadawać kody z ukierunkowaniem na cele jakie mają być wykonane, czyli PROGRAMOWAĆ. Robimy to wciąż nieświadomie, uczy o tym coaching, NLP i wiele innych publikacji samo-rozwoju, ale dość nieświadomie. Tu macie wyjaśniony mechanizm tego działania, wytłumaczone ograniczenia programowe i drogę ku technologii cyfrowej, która jako pierwsza może sobie radzić z ekosystemem, czyli z bilansem informacji zliczonych do postaci sztucznej inteligencji. To fizyka.

To jest polityka w perspektywie dla pokoleń nieunikniona. Błędy są straszne w skutkach. Ziemia ulega zanieczyszczeniu, zmianom, przeludnieniom, zasoby są zubażane, grozi nam zniszczenie i samo-destrukcja na większą skalę, być może nazwiemy to ‘przprogramowaniem”. A my wciąż sami siebie nie programujemy świadomie na fundamencie zasad i norm. Jak wygląda globalizacja i czym jest? Jakie czynniki ją spowodowały? Życiowym celem stał się pieniądz, a jest to wbrew kodom przetrwania gatunku na planecie.

Nie umiemy programować, nie znamy swojego mechanizmu działania na Ziemi, podłączenia, obwodowania, całości powiązanej programowo funkcjami, [stąd błędy GMO i klonowania], generujemy zły wynik, wbrew zasadom kwantyzacji, kierunku i rozwoju. Traktujemy siebie jak mięso, zamiast widzieć w sobie mechanizm wynikowy świata informacji, oparty na zasadach powiązania, wynikowości. Dzisiaj łączymy się z maszynami konstruując programy. Fizyka służąca tej modyfikacji nie może być przedmiotem trudnym skomplikowanym i niedostępnym, bo każdy musi wiedzieć jakie podejmować decyzje w życiu. A te opierają się o wyniki podstawy zbudowanej na fizyce i nauce. Kwant człowiek funkcjonuje w tym stanie krótko i tylko to się liczy, ma dobrze programować, potem pozostaje jako wieczny zapis. Jaki zapis w jakim programie funkcjonujący? Programuj siebie. O tym się tu również dowiemy, to nierozłączna wiedza.

W fizyce informacji opartej na twórczej pracy informacji – nic z niczym się nie kłóci. To uniwersalne prawo wszystkiego. Koniec, po to by robić nowy początek, tworzymy nowy inteligentny system cyfrowy. TU już nie ma pytań, bo mamy wzór otrzymywania odpowiedzi

Już nic nie będzie tajemnicze i mistyczne, zmieniamy świat na jasny i wiedzowy po to, by być świadomym konsekwencji i programowania. Po to by przetrwał gatunek, ale też po to by nie spełnił się czarny scenariusz tworzenia podsystemu ludzkiego dla maszyn, jeśli nie reaktywujemy celu zbiorowego czyli „współczesnej biblii”, a dla gospodarki potrzebnych NORM. Zaczynamy prawdziwe programowanie siebie samych. To jak połączyć chip z ciałem, jak ma być łączona technologia oprogramowania i wiele innych staje się proste i oczywiste. Trzeba to czynić w dobrym kierunku. Inaczej nie „objawi” nam się potęga pola informacji wokół nas, a jedynie samo-zniszczenie.
———————————————————————————————————

Zobwodowanie wyżej opisywane możemy wykorzystywać dla całkiem nowych technologii napędu i pojazdów.