MARLENA NATALIA WITEK

MARLENA NATALIA WITEK /Mgr Inż. Arch.//Była prezeska Stowarzyszenia Menedżerowie Kultury/ – Autorka nowatorskiej pierwszej pracy [tezy] pod pierwotnym tytułem: „Wpływ pola magnetycznego na rozkład atomów/kodowanie kwantów” (2006). Praca i badania są publikowane na blogu http://marlenawitek-esln.blogspot.com/

Praca obejmuje trzy pojęcia związane z Teorią Rotacji Informacji, – pracę, obwodowanie, skalę, hierarchię, przełożenie i kodowanie – czyli także tworzenie funkcji jaką jest człowiek. Kolejną jest Teoria Pionu czyli wzrostu (kierunku) budowanych form ze światła opartego na spinotronice – mechanizmach pracy czytniczej i rotacji. Autorka przedstawia obraz naturalnego kodowania warstw systemowych jakie nas wszystkich hierarchicznie tworzą, czyli tworzą środowisko kwantowe. Wykorzystuje nowe mechanizmy obwodowania pola jakie może służyć nowym wizjom transportu w przyszłości, proponuje możliwość wykorzystania tego zjawiska do produkcji nowych materiałów budowlanych w technologii przeciwstawnej grawitacji,  głównie tunele transmisyjne obwodowe, Jest pierwszą na świecie autorką projektu myślowego pod nazwą ESLN. Projekt nie jest promowany jako „autor”, ale jako „Projekt ESLN”, bo w badaniach uczestniczy wiele innowacyjnych osób zorientowanych w technologii informacyjnej łączącej pole z człowiekiem. To umiejętność postrzegania technologicznego zwartej przestrzeni wiążącej nas wynikowo.

ESLN

ESLN – Eksperyment myślowy, jaki przerodził się w podstawy fizyki informacji do zastosowania najpierw w badaniach, potem w nowych materiałach inteligentnych, a docelowo w programowaniu i w informatyce. Jest to praca która udowadnia, że elektrofale wysyłane przez mózg dają w efekcie widoczny świat rzeczywisty, [kwantyzacja] eliminuje błędy założeniowe dotychczasowej fizyki. Praca pt: „ Pomiędzy emocją, a substancją – ludzki mózg”. Praca udowadnia, że fizyk jest tyle ile stanów, natomiast u podstaw każdego stanu jest informacja obrazująca się w stan. Istnieje mechanizm pracy tej informacji. Ta wiedza oparta na założeniach konstrukcyjnych odblokowuje wiele zapór w dotychczasowych badaniach i eksperymentach. Ponieważ pracę należy sprawdzać poprzez obserwację otoczenia informacyjnego, własne zachowania na bazie wyjaśnianych tu mechanizmów pracy informacji w  polu otoczenia – nazywana jest jako wyjściowa „eksperymentem myślowym”.

EMPIRE OF THE SUN – LABORATORY OF NANOTECHNOLOGY [ESLN]

Całokształt programu rozwojowego budowy podwodnego Laboratorium ESLN zajmującego się naturalnym kodowaniem kwantowym: www.esln.pl . Idea ES to ujęcie zjawisk „metafizyki” w ściśle naukowe teoretyczne zasady działania mechanizmu zapisu informacji w pracującym polu magnetycznym Ziemi dostosowanego do funkcji i roli jaką jest przemienianie stanu kwantowego [jakim jest również człowiek] to tłumaczy budowa systemów samoobronnych nas tworzących hierarchicznie. Docelowo budowa i powołanie do zespołu tzw. ”nowego pokolenia naukowców”, którzy rozumieją skok na wyżyny technologii umysłowej, myślą już informacyjnie. Są to zapisy i nośniki. Odtwarzanie ich w świecie daje poczucie dziwnych zjawisk, ale wszystkie są w projekcie wyjaśniane w prosty sposób.

////Projekt ewoluuje w czasie, to aksjomat badawczo wynikowy ukierunkowany jest na cel////

Opis:
Teoria ta w wielkim uproszczeniu informuje o tym, że świat informacji kwantowej jaka nas tworzy, jako oprogramowanie funkcji i nazywamy to „życiem” – funkcjonuje wg prostej zasady SELF: zasady obrotu i pracy pola informacji jakie nas wiąże z całością, sonduje, zapisuje i tworzy. Daje w konsekwencji przełożenie czyli kolejne funkcje światła postaciujące się w skalę wielkości, produkt końcowy to różnorodność jaka nas otacza z nami włącznie. Projekt prowadzi nas do zagadnień zapisów, nośników tych zapisów pod postacią towarzyszących planet jako system cyklicznie utrwalający zapisy, przełożenie skali, manipulacja systemami i wiele innych. Skala ta [ zaczynając od informacji, kody i obwodowanie on/off, poprzez funkcje form światła, po postać światła sub-atomową, dalej poprzez cząsteczki, bakterie, mikroskopijne organizmy, aż do kosmicznej itd.] – to mechanizm wspólnego działania. Mechanizm ciągły i wynikowy, hierarchiczny skalujący się.

Ponadto taki system porozumiewania i łączenia, przekazuje informacje kodujące z pola magnetycznego wprost na nas, czyli produkty kwantowe przynależne temu polu [macierzy]. To kierunek ku najnowocześniejszym technologiom wojskowym i eksperymentom z jonosferą.  W efekcie określa wartość magnetyczną struktur w układzie współrzędnych, dane nas przesuwają i sterują nami przełożeniowo poprzez pracę i ruch. Ciągły ruch elektronów poprzez pole sterowania [czytnika i nosiciela] informacji i przekazu danych – jest obwodowaniem kodowanych algorytmów komunikujących nas z rzeczywistością.  REG generatory zdarzeń losowych już dotykają odczytu takiego pola. Brakuje jedynie tej fizyki informacji, aby rozwiązać całkowicie problemy odczytów i programowania REG-ów. Świat zbudowany z kwantów w różnej skali, zmienia się i dostosowuje wciąż do nowych warunków zmiennego otoczenia, zmiennego pod wpływem naszej produkcji i zanieczyszczeń z produkcji. Pole jest formą inteligencji samozachowawczej self-coding. Dzisiaj nowa gospodarka bankowa, cyfrowa i informacyjna potrzebuje fizyki informacji by unormować to szaleństwo zmieniające oblicze gospodarki z produkcyjnej na informacyjną i  wiedzową. Tworzy się gospodarka PROGRAMOWANIA, INFORMATYCZNA – tej służy ta praca i ten projekt.

Ogólny ruch [nie-grawitacji, ale wyseparowanego kwantu z jego polem informacyjnym] i zasada rotacji „self” w każdej skali narzuca kształt rozwoju wszystkich form funkcjonujących na Ziemi przełożeniowo, inżynieryjnie na bazie spinu – wynikowość to jest. Zbudowane w ten sposób, przypisują hierarchiczny pozorny ciężar. Po za Ziemią, to przypisanie nie oddziałuje na nas. To klucze do nowych technologii na bazie fizyki informacji i tworzenia gospodarki ku kosmicznym ekspansjom. Fizyk jest tyle ile obiektów różnej skali, czyli ich fizyczności względem otoczenia, a u podstaw jest mechanizm informacji tworzącej różnorodność tej hierarchii.

Genetyka nie stanowi rozwiązań, bo przed nią są informacje i pole jakie posługuje się pamięcią genetyczną. To pole magnetyczne pracuje na wyniki czyli dając „świat materialny” [to tandem nierozerwalny]. Mechanizm tworzenia z informacji spaja nas i odczuwamy to obwodowanie jako zasilanie naturalne. Jednak coś, co jest połączeniem i stanowi „fizyczność”, nie uczestniczy w docelowym kodowaniu. Form stałych i zobrazowanych nie kodujemy.

Paca badawcza jest bardzo obszerna, zajęła kilka lat i przechodzi proces ewaluacji i „ubierania” w gospodarcza skuteczność zastosowań. Posty są przenoszone z bloga tutaj. Rozwiązanie Kota Schrodingera, konstrukcja „celu zbiorowego” – i wiele ciekawych całkowitych wyjaśnień i rozwiązań tematów jakie wcale nie okazały się mistyczne, ale u podstaw ich rozwiązania tkwił mechanizm pracy informacji i generowania kodów. Sztuczna inteligencja potrzebuje macierzy wszystkich danych w otoczeniu i mechanizmu rotacji informacji nadawanych w zwrotne. A w naturze to czynią inteligentne ruchome kolejne warstwy czy systemy światła, w postaci funkcji nas tworzących.

Projekt ten docelowo dąży do budowy podwodnego laboratorium, do tego by sprecyzować właśnie te systemy jakie nas tworzą [nie atomy] i proces ten może być gospodarczym procesem zarobkowym ze sprecyzowanym celem sukcesów. Projekt jest jawny, bo kodowanie kwantowe (kodowanie naturalne) niesie ogromne zagrożenia złego wykorzystywania i niezniszczalnych odpadów, zmian pola informacji, jakie wpływa na nas. Świat cyfrowy dąży do bilansowania, ale te programy i normy prawne wciąż nie mogą zaistnieć bez świadomości i fundamentu fizyki informacji. W tej chwili mamy broń światową „EMP”. Żadna nauka i fizyka tego nie normuje, leży to w zagadnieniach fantazyjnych podczas gdy są realizowane. To zagrożenie. Odpowiedzialność i ochrona środowiska to dwa najważniejsze priorytety projektu. Jest to biznesplan oparty na sile przeciwstawnej badaniom wojskowym i ma uchronić (uświadomić) przed konsekwencjami prób broni jonosferycznej i podobnej [Haarp], a także przed wyniszczającą technologią i gospodarką naruszającą naturę. GMO i genetyczne modyfikacje, klonowanie – nie znające systemów samoobronnych i programów jakie nas konstruują tworzą produkty bez wartości, bo nie są zobwodowane i chronione oprogramowaniem jakie czyni „zdrowe otoczenie”. Atmosfera jaką tworzy zapis pola magnetycznego czyli pochłaniającego informacje naszej produkcji i jego złożona budowa – musi być chroniona przepisami globalnymi. To nowe informacje. Mogą stać się mocną kartą negocjacji Europy w porozumieniu TTIP.

Projekt ESLN, zakłada w przyszłości produkcję dwóch pojazdów ekologicznych. Tunelowy pojazd ‘ESLN”, i oczyszczający wodę pojazd „Nanolung”.

W zakres propagandy i promocji wchodzi pomysł gry komputerowej „Nanolungman” wykorzystujący wirtualny świat technologii i nanotechnologii zwalczającej wirusy, a raczej poznającej podstawowy ziemski system jaki je tworzy w połączeniu z wynikiem jaki wnosimy w pole informacji.

Film „The Government” łączący i promujący nową wiedzę łączenia metafizyki i fizyki.

Niedawno „Who is who in Poland” zebrało życiorys autorki. Celem nie jest autopromocja, bo projekt jest „przypadkowym” działaniem w życiu autorki, dlatego wymaga specjalistów jacy się zajmą tą konieczną na już strategią, między pozycjonującymi się państwami w globalizującej gospodarce świata. Istniejemy jako „awatar” wirtualny i cyfrowy na mapie świata, musimy mieć najsilniejszy strategiczny produkt Polski i jest nim fizyka informacji, platforma pod wszelkie technologie informacyjne. Musimy tworzyć nowe normy bezpieczeństwa i współżycia na fundamencie fizyki informacji.

EPILOG

Amerykańska gospodarka filmowa, naukowa, edukacyjna, rządowa – kooperują wspólnie. Pokazują nam rzeczy, jakie ostatecznie w przekazie „programują umysły”, wzbudzają pragnienia, pobudzają. Tylko tam powstają przełomowe wizje i prowokacje. Choćby nokia i jej elastyczne zegarki. Nie istnieją, ale traktujemy je jak reklamowany produkt rynkowy. To potęga budowana na propagandzie.  Polska ją kopiuje więc musi też zrozumieć jej mechanizm. Podświadomie te obrazy poprzez nas, doprowadzają do pragnień wizji nowego świata, to machina edukacji i gier. Polskie umysły blokowane ustrojem, nie nauczyły się tak tworzyć gospodarki. Ale to już przeszłość. Nie mówmy też „czy to jest dobre, czy złe”, bo przegramy w wojnie z potęgami. Każdy obraz przy założeniu celu, może stać się w procesach realizowalnym.  Myk nie polega na tym, aby odbierać to dosłownie i z góry ograniczać, ale umieć na tym budować najnowocześniejszą, rozwijającą się gospodarkę świata. Wyzwania uaktywniają umysł do szukania odpowiedzi. Tak jak organizm który powoli zaczyna poruszać protezą. Jeśli rozwiązanie nie nastąpi za życia jednostki, to w kolejnych procesach kwantowych [ludzie to kwanty].

Odpowiedziami stały się zaporowa stara fizyka na miejscu której powstała nowa fizyka informacji i nowa wiedza o obwodowaniu. Z atomu przenieśliśmy się w całość otoczenia. Zatem może powstać taka ścieżka czytnicza prowadząca pojazd w obwodzie. Żaden to fantazyjny twór ale cel i wyzwanie.

Najbardziej fajne jest jednak to, że ten proces odblokowania ograniczeń myślowych starej fizyki – nastąpił bardzo szybko, tutaj – bo zsumował obserwacje i prace twórców wcześniej, przed ESLN – i już „dzisiaj” wskakujemy realnymi założeniami pod badania w świat gwiezdnych wojen. Ale nie szalejemy, tylko tworzymy alternatywę dla świata, który może zalać wielka woda, zatruć powietrze, zniszczyć powłokę jonosfery i trzeba będzie żyć w sztucznej przestrzeni, karmić się sztucznym jedzeniem i tym podobne. Bo te zagrożenia są realne. A błędy starej fizyki uśmiercają ofiary eksperymentów. Dla takich zagrożeń, trzeba nowego świata. Cele zbiorowe są bardzo ważne.

Ilustracja by sanfranguy

IS ONE STEP FOR THIS – DELETE OLD PHYSICS, BAD FOR NEW TARGETS AND USED PHYSICS OF INFORMATIONS – ENCODE OF LIGHT.

3001_by_sanfranguy