MARLENA NATALIA WITEK – BADACZ NIEZALEŻNY

STRONA ROBOCZA kopia www.esln.pl

Odsyłam do: Laboratory.info.pl 

STRONA W BUDOWIE – ewaluowane posty z bloga.

Badania się wciąż rozwijają, to proces nieustanny, a przenikając rynek i poznając nowe obszary uzupełniają jego funkcje. To proces jaki trwa nieustannie, ewoluuje, dostosowuje się. Założenia rotacji przełożeniowej infoenergetycznej konstrukcji pola dają wszystkie odpowiedzi (prawie). Dlaczego wciąż trwam jako autorka przy tym projekcie? Bo wierzę w inteligencję ludzką. Tą rzadką. Gdy zmienimy fizykę (odkryjemy nowe definicje nas samych) – zmienimy gospodarkę, potem zmieni się świat. I to już znajduje się w logice wielu odbiorców rzeczywistości. Profesor Tomasz Mickiewicz mówi, że Zachód się nasycił i idzie ku zapaści i kryzysom, potrzebna jest INNOWACJA. https://www.youtube.com/watch?v=GuxL9_78OUE&t=16s To już niejedna osoba powiedziała i to z Polski! Ale nikt wciąż nie rozumie, że to FIZYKA musi być tą innowacją. Tylko fizyka nas broni. Nowa Fizyka jaką nazwałam Fizyką Informacji. Każda ze stron musi zyskać. Silny prowadzi, słaby musi się dostosować albo być strategiczny. Do tej nowej fizyki zbliżali nas już powoli Niemcy, Amerykanie w pracy nad właściwościami ferromanetycznymi (to jakaś inna fizyka)… to czemu wciąż nie reagujemy właściwie? 

Zasady gry są jasne, oparte na fizyce informacji. Światem „niewidzialnym” zarządza tylko ta fizyka. Chiny opanowują nową percepcję. Dotyczy nowych pokoleń cyfrowo funkcjonujących. Nowych młodych ludzi, bo materiał nie jest trudny. Obecne lobby popełniło błędy kardynalne do czego się mi przyzna. „Nikt nam już nie zapłaci”… A to umierająca przesycona gospodarka z niestosowną fizyką nas pogrąża. Jak dalej się nie rozwiniemy w fizyce nowej, to utkniemy w erze sztucznej żywności, sztucznej inteligencji, jakichś substancji wszczepianych, programowaniu i klonowaniu krótkotrwałym, ale najważniejsze – nie spełnimy podróży kosmicznych i nie zabezpieczymy życia w coraz bardziej skażonym środowisku. Z błędów będą straty. To trzeba wyjaśnić. To szalona, nowa praca. 

MARLENA NATALIA WITEK /Mgr Inż. Arch.//Była prezeska Stowarzyszenia Menedżerowie Kultury/ – Autorka nowatorskiej pierwszej pracy [tezy] pod pierwotnym tytułem: „Wpływ pola magnetycznego na rozkład atomów/kodowanie kwantów” (2006). Praca i badania są umieszczone i publikowane oficjalnie na blogu http://marlenawitek-esln.blogspot.com/ jako dokumentacja autorstwa, nie do czytania.

Praca obejmuje trzy pojęcia związane z Teorią Rotacji Informacji jaka nas programuje SELF, – wibracje, obwodowanie, skalę, hierarchię, przełożenie i kodowanie – czyli samotworzenie funkcji jaką jest człowiek – kwant w otoczeniu.
Kolejną jest Teoria Pionu czyli wzrostu (kierunku – wyniku) budowanych form ze zwizualizowanego ‘światła’ opartego na spinotronice – mechanizmach splotnych, konstrukcyjnych, pracy czytniczej – czyli w uproszczeniu: rotacji.
Autorka przedstawia obraz naturalnego całościowego kodowania rzeczywistości, separowanych obrazów, jako warstw systemowych (systemy samoobronne) – funkcje/podfunkcje, funkcja złożona – jakie nas wszystkich hierarchicznie tworzą, czyli tworzą środowisko kwantowe.
Autorma wykorzystuje nowe myślenie, nową percepcję aby tworzyć mechanizmy obwodowania pola infoenergetycznego, jakie może służyć nowym wizjom transportu w przyszłości – tunele nie aerodynamiczne ale “programowane”. Proponuje możliwość wykorzystania tego zjawiska do produkcji nowych materiałów budowlanych, membran inercyjnych, w technologii przeciwstawnej grawitacji,  głównie tunele transmisyjne obwodowe.
Jest pierwszą na świecie autorką projektu myślowego pod nazwą ESLN. Informacja nadawana zawsze daje zwrotną w czasie kodowo przełożeniowym. Projekt nie jest promowany jako „autor”, ale jako „Projekt ESLN – Empire of the Sun, Laboratory of the Nanotehnology”, bo w badaniach uczestniczy wiele innowacyjnych osób zorientowanych w technologii informacyjnej łączącej pole infoenergetyczne z człowiekiem, za pomoca mechanizmu rotacyjnego przepływających kodów/czy impulsów elektromagnetycznych itp. To umiejętność postrzegania technologicznego jednolitej, całej przestrzeni wiążącej nas wynikowo.

ESLN

ESLN – Eksperyment myślowy, jaki przerodził się w podstawy fizyki informacji (mechanizm teoretyczny do zaobserwowania w praktycznych eksperymentach) do zastosowania najpierw w badaniach, potem analogicznie przeskalowany w nowych materiałach inteligentnych, a docelowo w programowaniu i w informatyce. Jest to praca, która udowadnia, że elektrofale wysyłane przez mózg dają w efekcie widoczny świat rzeczywisty, i stanowi samonapęd [kwantyzacja] eliminuje błędy założeniowe dotychczasowej fizyki kwantowej, i ją kontunuuje w dalszym etapie badań twórczych.
Praca pt: „Pomiędzy emocją, a substancją – ludzki mózg”Praca udowadnia, że rodzajów fizyk (czyli percepji widzenia i odczuwania) jest tyle, ile funkcji przełożeniowych, tworów skalowalnych zależnych od otoczenia i skali – natomiast u podstaw każdego tworu/stanu/warstwy/funkcji złożonej itp. jest informacja obrazująca się w stan – mechanizm rotacyjno transmisyjny, definiujący wynik zobrazowany. Istnieje mechanizm pracy tej informacji jaki da się zastosować przełomowo w każdą dziedzinę. Ta wiedza oparta na założeniach konstrukcyjnych zaobserwowanych w naturze i eksperymentalnie sprawdzonych, odblokowuje wiele zapór w dotychczasowych badaniach i eksperymentach. Pcha je do przodu.
Ponieważ pracę należy sprawdzać poprzez obserwację otoczenia informacyjnego, CZAS jest wynikiem procesów kodowania, własne zachowania na bazie wyjaśnianych tu mechanizmów pracy informacji w  polu otoczenia – nazywana jest „eksperymentem myślowym”. To bardzo ważne, aby uznać mózg za maszynę działającą według praw technicznych. Oprogramowanie.

EMPIRE OF THE SUN – LABORATORY OF NANOTECHNOLOGY [ESLN]

Całokształt programu rozwojowego budowy podwodnego Laboratorium ESLN zajmującego się naturalnym kodowaniem kwantowym: www.esln.pl .
Idea ‘ES’ to ujęcie zjawisk „metafizyki” w ściśle naukowe mechanizmy działania, mechanizmu zapisu informacji w pracującym polu magnetycznym Ziemi – czyli w POLU INFOENERGETYCZNYM. Docelowo budowa i powołanie do zespołu tzw. ”nowego pokolenia naukowców”, którzy postrzegają się jako zobrazowane funkcje, posiadają uaktualnioną percepcję siebie samych, posługuja się językiem programowania i świata zdigitalizowanego. Rozumieją konieczny, potrzebny skok na wyżyny technologii umysłowo-technologicznej, lub wirtualnej, myślą już informacyjnie. SKwanty “ludzie” to zobwodowane, zwizualizowane zapisy i nośniki. Replikujące z pakietów genowych kwantowe obiekty.
Odtwarzanie się naszego ciała, umysłu i jaźni w świecie, daje poczucie dziwnych zjawisk, ale wszystkie są w projekcie ESLN wyjaśniane w prosty lub nieprosty sposób.

////Projekt ewoluuje w czasie, to aksjomat badawczo wynikowy ukierunkowany jest na cel//// KOD CELU WYRAŹNIE NADAWANY – DAJE WYNIK Z CIĄGIEM ZWROTNYM.

Opis:
Teoria Rotacji ta w wielkim uproszczeniu informuje o tym, że świat informacji kwantowej jaka nas obrazuje, jako oprogramowanie funkcji i nazywamy to „życiem” – FUNKCJONUJE wg prostej zasady SELF: prawa rotacji i pracy pola infoenergetycznego jakie nas separuje i wiąże jednocześnie z całością, sonduje, zapisuje i tworzy wynik wg procesu programowego, skali i hierarchii. Daje w konsekwencji przełożenia czyli kolejne funkcje złożone, postaciujące się w skalę wielkości i nowej przełożeniowej fiyczności. Produkt końcowy to różnorodność jaka nas otacza z nami włącznie, jednak na wspólnych fundamentach składnikowych. Projekt prowadzi nas do zagadnień zapisów, nośników tych zapisów, także pod postacią towarzyszących planet, czyli obiektów kwantowych, ruchomych, stałych jako system oprogramowania “żywego” cyklicznie utrwalający kody w zapisy nas definiujące, przełożenie skali, manipulacja systemami i wiele innych są w projekcie ESLN. Im mniejsze funkcje, tym większa siła potrzebna do ich rozbicia. Skala ta [zaczynając od mechanizmu informacji czyli nośnika konstrukcyjnego, kody i obwodowanie: on/off, poprzez funkcje, po postać światła sub-atomową, dalej poprzez cząsteczki, bakterie, mikroskopijne organizmy, aż do naszej fizycznej a potem kosmicznej itd.] – to mechanizm wspólnego działania wynikowego i zależnego. Mechanizm ciągły i wynikowy, hierarchiczny skalujący się.

Jeśli biotechnologia modyfikuje geny kwantów, to pole infoenergetyczne zczytuje te zmiany i w kolejnych przełożeniach wpływa to na cały system Ziemski i jego produkty. I tym podobne.

Taki system porozumiewania i łączenia, przekazuje informacje kodujące z pola magnetycznego/infoenergetycznego wprost na nas, lub pośrednio, czyli produkty kwantowe przynależne temu polu [macierzy] sa sterowane i mogą być programowane, poprzez przestrzeń, ale za pomocą mechanizmów przełożeniowych. Nie chodzi tylko o wifi ale o komunikat zakodowany “przesuń się”, działający na ożywione formy. Przeskalowanie. Taki komunikat (bardzo złozony u podstaw!) może wydać medium człowiek, ale obecnie fizyka informacji ma założenia jakie prowadzą do projektowania algorytmów programujących. Do złożoności fal, wibracji, rytmu, częstotliwości etc. które wejdą w interrakcję z funkcją na określonym poziomie. Fizyka informacji ma założenia służące przeskalowywaniu.

To kierunek ku najnowocześniejszym technologiom wojskowym i eksperymentom z jonosferą. Ku kontroli masowej poprzez oprogramowanie dosłownie “z powietrza”. Przy użyciu fal, częstotliwości i całego pakietu “Echosound” wpływamy na zachowania funkcji. W efekcie określa wartość magnetyczną struktur w układzie współrzędnych, jej modyfikację, sterowanie nami przełożeniowo na poziomach dotychczas tylko eksperymentalnych bo bez podstaw fizyki informacji. Ciągły ruch elektronów poprzez pole sterowania, [czytnika i nosiciela] informacji i przekazu danych – jest obwodowaniem kodowanych algorytmów komunikujących nas z rzeczywistością, działających ON/OFF jako mechanizm przełączeniowy dla przełożeń, dających napęd w rzeczy samej.

REG generatory zdarzeń losowych już dotykają odczytu takiego pola. Brakuje jedynie tej fizyki informacji, aby rozwiązać całkowicie problemy odczytów i programowania REG-ów. Świat zbudowany z kwantów w różnej skali, zmienia się i dostosowuje wciąż do nowych warunków zmiennego otoczenia, zmiennego pod wpływem naszej produkcji i zanieczyszczeń z produkcji. Pole jest formą inteligencji samozachowawczej self-coding. Dzisiaj nowa gospodarka bankowa, cyfrowa i informacyjna potrzebuje fizyki informacji by unormować to szaleństwo zmieniające oblicze gospodarki z produkcyjnej na informacyjną i  wiedzową. Nie tylko chodzi o odczyt danych w czasie rzezcywistym, ale o prekognicję i programowanie wyników. Wróżbiarstwo w technologii.

Tworzy się gospodarka PROGRAMOWANIA, INFORMATYCZNA – tej służy ta praca i ten projekt. ZAŁOŻENIA ZCHIERARCHIZOWANEJ ZOBWODOWANEJ PRZEŁOŻENIOWEJ ROTACJI INFOENERGETYCZNEGO POLA. ALGORYTMY PROGRAMUJĄCE I SCALAJĄCE NAS ZE WSZYSTKIM. (Do zdefiniowania, to przed nami).

Ogólny ruch [nie-grawitacji, ale wyseparowanego kwantu z jego polem informacyjnym] i zasada rotacji „self” w każdej skali narzuca kształt rozwoju wszystkich form funkcjonujących na Ziemi. Przełożeniowo, inżynieryjnie na bazie spinu – otrzymujemy wynik. Zbudowane funkcje w ten sposób, przypisują (uzyskują) hierarchiczny pozorny ciężar. Ciążenie to hierarchia przypisanych funkcji sobie. Po za Ziemią, to przypisanie nie oddziałuje na nas, nie ma jego odczytywania! Obce środowisko pozaprogramowe. To klucze percepcyjne do nowych technologii na bazie fizyki informacji i tworzenia gospodarki ku kosmicznym ekspansjom. Fizyk jest tyle ile obiektów różnej skali, czyli ich fizyczności względem otoczenia, a u podstaw jest mechanizm informacji (totacyjny) tworzącej różnorodność tej hierarchii.
Spinotronika myli nieco pojęcie kodowania opartego na rotacji. Raczej jest jednym z wielu składników współczesnej nauki jakie trzeba powiązać w całość – widzieć niewidoczny świat oczami cyfrowo i mechanicznie.

Genetyka bez infoenergetyki jaka ją tworzy – nie stanowi rozwiązań, bo przed nią w ich stworzeniu są mechanizmy kosmiczne, skalujące, jakie posługują się zapisem, projektem, przełożeniem, a potem, potem – pamięcią genetyczną, klockami, podfunkcjami, z jakich REPLIKACJA kwantów jest prostsza i zapisana przede wszystkim – “tymczasowo utrwalana”. To pole pole infoenergetyczne pracuje na wyniki, czyli dając „świat materialny” mamy do czynienia z tandemem ZAPISU I OBRAZU. Mechanizm tworzenia “z informacji” spaja nas i odczuwamy to obwodowanie jako zasilanie naturalne, “życie”. A w istocie są to przełożenia zbudowane z wibracji i częstotliwości, przełączeń on/of i wielu kolejnych złożonych w ostateczny “żyjący wynik” czyli funkcję zobrazowaną, złozoną. Ta funkcja w nierozerwalny sposób istnieje wraz z otoczeniem także przełożeniowym. Dlatego w kosmos musimy zabrać “wszystko”, wszystkie warstwy, powietrze, ciśnienie, temperaturę, hierarchię: przyciąganie/przypisanie.

A Jednak ta nierozerwalność w nauce o genach nie jest brana pod uwagę. A przecież zabawa w programowanie powinna miec początek w oprogramowaniu całości. W mechanizmach okołoziemskich jakie utrwalają gen! To skala kosmosu utrwala składnik zwizualizowanego świata. Dlatego sie on nie rozpada i staje w migotliwym procesie obwodowania – widoczny. Zwłaszcza gdy zależy nam na zdrowiu i przewidywaniu konsekwencji. Funkcji kwantowych np. ciało ludzkie – nie zmienimy gdy już jest uformowane, ale im wczesniej ingerujemy w oprogramowanie nośne, tym rozwój ciała ulega zmianie. Ingerując w pakiety danych zmieniamy kolor oczu, inne. Ale ingerując w pole infoenergetyczne wpływamy prawidłowość funkcjonowania całego oprogramowania. Temat jest złozony i ma rozpiętość od broni do leku.

Gdy zaburzymy stany równowagi (wszystko opisane w projekcie ESLN) np dawką promieniotwórczą, wpływamy na uszkodzenie ZAPISANEGO już wczesniej modelu. UTRWALONEGO w skali systemu Natury w jakim jesteśmy. Wszystko ma swój proces kodowy, a ten daje CZAS, opiera się na ilości cykli powtarzalnych (też rozwinięcie w aksjomcie ESLN w postach kolejnych badań). Ogrom, ogrom materiału.

Paca badawcza jest bardzo obszerna, zajęła kilka lat (od 2006) i przechodzi proces ewaluacji i „ubierania” w gospodarczą skuteczność zastosowań. Ale widoczne staje się przeznaczenie projektu w dopowiednim czasie aktywowania. Tak jakby wiedza ta, choć w chwili obecnej nieodkryta, miała dopiero zaistnieć w czasie późniejszym i dramatycznym. Już wyczuwalna…

Posty są przenoszone z bloga tutaj, aczkolwiek od 2021 muszą ulec przemoderowaniu. Raz, że zmienia się rzeczywistość gospodarcza, dwa zmienia się autorka, trzy zmieniają się rozmówcy i uczestniczący w eksperymencie.

Rozwiązanie Kota Schrodingera jest w ESLN – kodujesz cel i taki masz wynik – świadomość.

Konstrukcja „celu zbiorowego” rozwiązanie ma w ESLN – zawsze musi być zachowany ciąg, kierunek jakikolwiek, w zasadzie ludzkość może dążyć do celów urojonych, ale zachowując tą zasadę zawsze wzrastamy. Cel zbiorowy hierarchizuje zatem porządkuje gospodarkę światową.

Sztuczna inteligencja też ma rozwiązania w ESLN – gdy umieścimy technologiczne obiekty czy roboty przede wszystkim, w macierzy (w przestrzeni) jaka też jest oprogramowaniem – będa przypominały ludzi z “intuicją”. Intuicja to informacja zwrotna z nadawanego pola. Nadaje impulsy całe nasze złożone ciało oraz umysł (zapisy) do macierzy, a ta zczytuje dane o nas. Intuicja w “przedziwny sposób” uaktywni nasze działanie. Poczujesz w “nieokreslony” sposób żeby nie robić czegoś, żeby zrobić coś itp. Informacje zwrotne. ŚCISŁE!
Wszystko podlega prawu równowagi, hierarchizacji i tak zwanym systemom samoobronym, o czym należy pamiętać zawsze, bo to generuje ostateczne wnioski.. W naturze satelity zastępuje naturalny mechanizm zobrazowywania nas, przełożeniowy, u podstaw łączący nas ze wszsytkim, z wodą, z pierwiastkami, ze sobą, oraz mechanizmem transportującym impulsy… rotacyjnym.

Projekt ten docelowo dąży do budowy podwodnego laboratorium, (różnica ciśnien dla wiązań) do tego by sprecyzować właśnie te systemy jakie nas tworzą [nie atomy, ale algorytmy wiązań] i proces ten może być gospodarczym procesem zarobkowym ze sprecyzowanym celem sukcesów.

Projekt jest jawny, bo kodowanie kwantowe (kodowanie naturalne) niesie ogromne zagrożenia złego wykorzystywania i niezniszczalnych odpadów, zmian pola informacji, jakie wpływa na nas. Świat cyfrowy dąży do bilansowania, zdigitalizowania wszystkich i wszystkiego, w końcu patrząc z kosmosu Ziemia jest kwantem, a ludzi … nie ma. Programy eksperymentów i normy prawne wciąż nie mogą zaistnieć bez świadomości i fundamentu fizyki informacji. W tej chwili mamy broń światową pod nazwą „EMP”. Żadna nauka i fizyka tego nie normuje, leży to w zagadnieniach fantazyjnych podczas gdy są realizowane. To zagrożenie. Odpowiedzialność i ochrona środowiska to dwa najważniejsze priorytety projektu. Jest to biznesplan oparty na sile przeciwstawnej badaniom wojskowym i ma uchronić (uświadomić) przed konsekwencjami prób broni jonosferycznej i podobnej [Haarp], a także przed wyniszczającą technologią i gospodarką naruszającą naturę. #GMO i genetyczne modyfikacje, klonowanie – nie znające systemów samoobronnych i programów jakie nas konstruują tworzą produkty bez wartości, bo nie są zobwodowane i chronione oprogramowaniem jakie czyni „zdrowe otoczenie”. Atmosfera jaką tworzy zapis pola magnetycznego czyli pochłaniającego informacje naszej produkcji i jego złożona budowa – musi być chroniona przepisami globalnymi. To nowe informacje. Mogą stać się mocną kartą negocjacji Europy w porozumieniu TTIP.

Projekt ESLN, zakłada w przyszłości produkcję dwóch pojazdów ekologicznych. Tunelowy pojazd ‘ESLN”, i oczyszczający wodę pojazd „Nanolung”.

W zakres propagandy i promocji wchodzi pomysł gry komputerowej „Nanolungman” wykorzystujący wirtualny świat technologii i nanotechnologii zwalczającej #wirusy, a raczej poznającej podstawowy ziemski system jaki je tworzy w połączeniu z wynikiem jaki wnosimy w pole informacji.

Film „The Government” łączący i promujący nową wiedzę łączenia metafizyki i fizyki.

————————————————————————-

Amerykańska gospodarka filmowa, naukowa, edukacyjna, rządowa – kooperują wspólnie. Pokazują nam rzeczy, jakie ostatecznie w przekazie „programują umysły”, wzbudzają pragnienia, pobudzają, sterują podprogowo i manipulują. Tylko tam powstają przełomowe wizje i prowokacje. Choćby nokia i jej elastyczne zegarki. Nie istnieją, ale traktujemy je jak reklamowany produkt rynkowy i on bedzie – ale nie istnieje, istnieje tylko sprzedawana wizja. Ta wiozja już stworzyła wirtualną rzezcywistość z zapisanych obrazów. To potęga budowana na propagandzie ogromnej fali kierunkowej. 
Polska ją kopiuje więc musi też zrozumieć jej mechanizm. Podświadomie te obrazy poprzez nas, doprowadzają do pragnień wizji nowego świata, to machina edukacji i gier. Polskie umysły blokowane ustrojem, nie nauczyły się tak tworzyć gospodarki. Ale to już przeszłość. Nie mówmy też „czy to jest dobre, czy złe”, bo przegramy w wojnie z potęgami. Każdy obraz przy założeniu celu, może stać się w procesach realizowalnym.  Myk nie polega na tym, aby odbierać to dosłownie i z góry ograniczać, ale umieć na tym budować najnowocześniejszą, rozwijającą się gospodarkę świata. Wyzwania uaktywniają umysł do szukania odpowiedzi. Tak jak organizm który powoli zaczyna poruszać protezą. Jeśli rozwiązanie nie nastąpi za życia jednostki, to w kolejnych procesach kwantowych [ludzie to kwanty].

Odpowiedziami stały się zaporowa stara fizyka na miejscu której powstała nowa fizyka informacji i nowa wiedza o obwodowaniu. Z atomu przenieśliśmy się w całość otoczenia. Zatem może powstać taka ścieżka czytnicza prowadząca pojazd w obwodzie. Żaden to fantazyjny twór ale cel i wyzwanie.

Najbardziej fajne jest jednak to, że ten proces odblokowania ograniczeń myślowych starej fizyki – nastąpił bardzo szybko, tutaj – bo zsumował obserwacje i prace twórców wcześniej, przed ESLN – i już „dzisiaj” wskakujemy realnymi założeniami pod badania w świat gwiezdnych wojen. Ale nie szalejemy, tylko tworzymy alternatywę dla świata, który może zalać wielka woda, zatruć powietrze, zniszczyć powłokę jonosfery i trzeba będzie żyć w sztucznej przestrzeni, karmić się sztucznym jedzeniem i tym podobne. Bo te zagrożenia są realne. A błędy starej fizyki uśmiercają ofiary eksperymentów. Dla takich zagrożeń, trzeba nowego świata. Cele zbiorowe są bardzo ważne.

Ilustracja by sanfranguy

STRONA ROBOCZA kopia www.esln.pl

Odsyłam do: Laboratory.info.pl 

MARLENA NATALIA WITEK /Mgr Inż. Arch.//Była prezeska Stowarzyszenia Menedżerowie Kultury/ – Autorka nowatorskiej pierwszej pracy [tezy] pod pierwotnym tytułem: „Wpływ pola magnetycznego na rozkład atomów/kodowanie kwantów” (2006). Praca i badania są umieszczone i publikowane oficjalnie na blogu http://marlenawitek-esln.blogspot.com/ jako dokumentacja autorstwa.

Praca obejmuje trzy pojęcia związane z Teorią Rotacji Informacji jaka nas programuje SELF, – wibracje, obwodowanie, skalę, hierarchię, przełożenie i kodowanie – czyli samotworzenie funkcji jaką jest człowiek – kwant w otoczeniu.
Kolejną jest Teoria Pionu czyli wzrostu (kierunku – wyniku) budowanych form ze zwizualizowanego ‘światła’ opartego na spinotronice – mechanizmach splotnych, konstrukcyjnych, pracy czytniczej – czyli w uproszczeniu: rotacji.
Autorka przedstawia obraz naturalnego całościowego kodowania rzeczywistości, separowanych obrazów, jako warstw systemowych (systemy samoobronne) – funkcje/podfunkcje, funkcja złożona – jakie nas wszystkich hierarchicznie tworzą, czyli tworzą środowisko kwantowe.
Autorma wykorzystuje nowe myślenie, nową percepcję aby tworzyć mechanizmy obwodowania pola infoenergetycznego, jakie może służyć nowym wizjom transportu w przyszłości – tunele nie aerodynamiczne ale “programowane”. Proponuje możliwość wykorzystania tego zjawiska do produkcji nowych materiałów budowlanych, membran inercyjnych, w technologii przeciwstawnej grawitacji,  głównie tunele transmisyjne obwodowe.
Jest pierwszą na świecie autorką projektu myślowego pod nazwą ESLN. Informacja nadawana zawsze daje zwrotną w czasie kodowo przełożeniowym. Projekt nie jest promowany jako „autor”, ale jako „Projekt ESLN – Empire of the Sun, Laboratory of the Nanotehnology”, bo w badaniach uczestniczy wiele innowacyjnych osób zorientowanych w technologii informacyjnej łączącej pole infoenergetyczne z człowiekiem, za pomoca mechanizmu rotacyjnego przepływających kodów/czy impulsów elektromagnetycznych itp. To umiejętność postrzegania technologicznego jednolitej, całej przestrzeni wiążącej nas wynikowo.

ESLN

ESLN – Eksperyment myślowy, jaki przerodził się w podstawy fizyki informacji (mechanizm teoretyczny do zaobserwowania w praktycznych eksperymentach) do zastosowania najpierw w badaniach, potem analogicznie przeskalowany w nowych materiałach inteligentnych, a docelowo w programowaniu i w informatyce. Jest to praca, która udowadnia, że elektrofale wysyłane przez mózg dają w efekcie widoczny świat rzeczywisty, i stanowi samonapęd [kwantyzacja] eliminuje błędy założeniowe dotychczasowej fizyki kwantowej, i ją kontunuuje w dalszym etapie badań twórczych.
Praca pt: „Pomiędzy emocją, a substancją – ludzki mózg”Praca udowadnia, że rodzajów fizyk (czyli percepji widzenia i odczuwania) jest tyle, ile funkcji przełożeniowych, tworów skalowalnych zależnych od otoczenia i skali – natomiast u podstaw każdego tworu/stanu/warstwy/funkcji złożonej itp. jest informacja obrazująca się w stan – mechanizm rotacyjno transmisyjny, definiujący wynik zobrazowany. Istnieje mechanizm pracy tej informacji jaki da się zastosować przełomowo w każdą dziedzinę. Ta wiedza oparta na założeniach konstrukcyjnych zaobserwowanych w naturze i eksperymentalnie sprawdzonych, odblokowuje wiele zapór w dotychczasowych badaniach i eksperymentach. Pcha je do przodu.
Ponieważ pracę należy sprawdzać poprzez obserwację otoczenia informacyjnego, CZAS jest wynikiem procesów kodowania, własne zachowania na bazie wyjaśnianych tu mechanizmów pracy informacji w  polu otoczenia – nazywana jest „eksperymentem myślowym”. To bardzo ważne, aby uznać mózg za maszynę działającą według praw technicznych. Oprogramowanie.

EMPIRE OF THE SUN – LABORATORY OF NANOTECHNOLOGY [ESLN]

Całokształt programu rozwojowego budowy podwodnego Laboratorium ESLN zajmującego się naturalnym kodowaniem kwantowym: www.esln.pl .
Idea ‘ES’ to ujęcie zjawisk „metafizyki” w ściśle naukowe mechanizmy działania, mechanizmu zapisu informacji w pracującym polu magnetycznym Ziemi – czyli w POLU INFOENERGETYCZNYM. Docelowo budowa i powołanie do zespołu tzw. ”nowego pokolenia naukowców”, którzy postrzegają się jako zobrazowane funkcje, posiadają uaktualnioną percepcję siebie samych, posługuja się językiem programowania i świata zdigitalizowanego. Rozumieją konieczny, potrzebny skok na wyżyny technologii umysłowo-technologicznej, lub wirtualnej, myślą już informacyjnie. SKwanty “ludzie” to zobwodowane, zwizualizowane zapisy i nośniki. Replikujące z pakietów genowych kwantowe obiekty.
Odtwarzanie się naszego ciała, umysłu i jaźni w świecie, daje poczucie dziwnych zjawisk, ale wszystkie są w projekcie ESLN wyjaśniane w prosty lub nieprosty sposób.

////Projekt ewoluuje w czasie, to aksjomat badawczo wynikowy ukierunkowany jest na cel//// KOD CELU WYRAŹNIE NADAWANY – DAJE WYNIK Z CIĄGIEM ZWROTNYM.

Opis:
Teoria Rotacji ta w wielkim uproszczeniu informuje o tym, że świat informacji kwantowej jaka nas obrazuje, jako oprogramowanie funkcji i nazywamy to „życiem” – FUNKCJONUJE wg prostej zasady SELF: prawa rotacji i pracy pola infoenergetycznego jakie nas separuje i wiąże jednocześnie z całością, sonduje, zapisuje i tworzy wynik wg procesu programowego, skali i hierarchii. Daje w konsekwencji przełożenia czyli kolejne funkcje złożone, postaciujące się w skalę wielkości i nowej przełożeniowej fiyczności. Produkt końcowy to różnorodność jaka nas otacza z nami włącznie, jednak na wspólnych fundamentach składnikowych. Projekt prowadzi nas do zagadnień zapisów, nośników tych zapisów, także pod postacią towarzyszących planet, czyli obiektów kwantowych, ruchomych, stałych jako system oprogramowania “żywego” cyklicznie utrwalający kody w zapisy nas definiujące, przełożenie skali, manipulacja systemami i wiele innych są w projekcie ESLN. Im mniejsze funkcje, tym większa siła potrzebna do ich rozbicia. Skala ta [zaczynając od mechanizmu informacji czyli nośnika konstrukcyjnego, kody i obwodowanie: on/off, poprzez funkcje, po postać światła sub-atomową, dalej poprzez cząsteczki, bakterie, mikroskopijne organizmy, aż do naszej fizycznej a potem kosmicznej itd.] – to mechanizm wspólnego działania wynikowego i zależnego. Mechanizm ciągły i wynikowy, hierarchiczny skalujący się.

Jeśli biotechnologia modyfikuje geny kwantów, to pole infoenergetyczne zczytuje te zmiany i w kolejnych przełożeniach wpływa to na cały system Ziemski i jego produkty. I tym podobne.

Taki system porozumiewania i łączenia, przekazuje informacje kodujące z pola magnetycznego/infoenergetycznego wprost na nas, lub pośrednio, czyli produkty kwantowe przynależne temu polu [macierzy] sa sterowane i mogą być programowane, poprzez przestrzeń, ale za pomocą mechanizmów przełożeniowych. Nie chodzi tylko o wifi ale o komunikat zakodowany “przesuń się”, działający na ożywione formy. Przeskalowanie. Taki komunikat (bardzo złozony u podstaw!) może wydać medium człowiek, ale obecnie fizyka informacji ma założenia jakie prowadzą do projektowania algorytmów programujących. Do złożoności fal, wibracji, rytmu, częstotliwości etc. które wejdą w interrakcję z funkcją na określonym poziomie. Fizyka informacji ma założenia służące przeskalowywaniu.

To kierunek ku najnowocześniejszym technologiom wojskowym i eksperymentom z jonosferą. Ku kontroli masowej poprzez oprogramowanie dosłownie “z powietrza”. Przy użyciu fal, częstotliwości i całego pakietu “Echosound” wpływamy na zachowania funkcji. W efekcie określa wartość magnetyczną struktur w układzie współrzędnych, jej modyfikację, sterowanie nami przełożeniowo na poziomach dotychczas tylko eksperymentalnych bo bez podstaw fizyki informacji. Ciągły ruch elektronów poprzez pole sterowania, [czytnika i nosiciela] informacji i przekazu danych – jest obwodowaniem kodowanych algorytmów komunikujących nas z rzeczywistością, działających ON/OFF jako mechanizm przełączeniowy dla przełożeń, dających napęd w rzeczy samej.

REG generatory zdarzeń losowych już dotykają odczytu takiego pola. Brakuje jedynie tej fizyki informacji, aby rozwiązać całkowicie problemy odczytów i programowania REG-ów. Świat zbudowany z kwantów w różnej skali, zmienia się i dostosowuje wciąż do nowych warunków zmiennego otoczenia, zmiennego pod wpływem naszej produkcji i zanieczyszczeń z produkcji. Pole jest formą inteligencji samozachowawczej self-coding. Dzisiaj nowa gospodarka bankowa, cyfrowa i informacyjna potrzebuje fizyki informacji by unormować to szaleństwo zmieniające oblicze gospodarki z produkcyjnej na informacyjną i  wiedzową. Nie tylko chodzi o odczyt danych w czasie rzezcywistym, ale o prekognicję i programowanie wyników. Wróżbiarstwo w technologii.

Tworzy się gospodarka PROGRAMOWANIA, INFORMATYCZNA – tej służy ta praca i ten projekt. ZAŁOŻENIA ZCHIERARCHIZOWANEJ ZOBWODOWANEJ PRZEŁOŻENIOWEJ ROTACJI INFOENERGETYCZNEGO POLA. ALGORYTMY PROGRAMUJĄCE I SCALAJĄCE NAS ZE WSZYSTKIM. (Do zdefiniowania, to przed nami).

Ogólny ruch [nie-grawitacji, ale wyseparowanego kwantu z jego polem informacyjnym] i zasada rotacji „self” w każdej skali narzuca kształt rozwoju wszystkich form funkcjonujących na Ziemi. Przełożeniowo, inżynieryjnie na bazie spinu – otrzymujemy wynik. Zbudowane funkcje w ten sposób, przypisują (uzyskują) hierarchiczny pozorny ciężar. Ciążenie to hierarchia przypisanych funkcji sobie. Po za Ziemią, to przypisanie nie oddziałuje na nas, nie ma jego odczytywania! Obce środowisko pozaprogramowe. To klucze percepcyjne do nowych technologii na bazie fizyki informacji i tworzenia gospodarki ku kosmicznym ekspansjom. Fizyk jest tyle ile obiektów różnej skali, czyli ich fizyczności względem otoczenia, a u podstaw jest mechanizm informacji (totacyjny) tworzącej różnorodność tej hierarchii.
Spinotronika myli nieco pojęcie kodowania opartego na rotacji. Raczej jest jednym z wielu składników współczesnej nauki jakie trzeba powiązać w całość – widzieć niewidoczny świat oczami cyfrowo i mechanicznie.

Genetyka bez infoenergetyki jaka ją tworzy – nie stanowi rozwiązań, bo przed nią w ich stworzeniu są mechanizmy kosmiczne, skalujące, jakie posługują się zapisem, projektem, przełożeniem, a potem, potem – pamięcią genetyczną, klockami, podfunkcjami, z jakich REPLIKACJA kwantów jest prostsza i zapisana przede wszystkim – “tymczasowo utrwalana”. To pole pole infoenergetyczne pracuje na wyniki, czyli dając „świat materialny” mamy do czynienia z tandemem ZAPISU I OBRAZU. Mechanizm tworzenia “z informacji” spaja nas i odczuwamy to obwodowanie jako zasilanie naturalne, “życie”. A w istocie są to przełożenia zbudowane z wibracji i częstotliwości, przełączeń on/of i wielu kolejnych złożonych w ostateczny “żyjący wynik” czyli funkcję zobrazowaną, złozoną. Ta funkcja w nierozerwalny sposób istnieje wraz z otoczeniem także przełożeniowym. Dlatego w kosmos musimy zabrać “wszystko”, wszystkie warstwy, powietrze, ciśnienie, temperaturę, hierarchię: przyciąganie/przypisanie.

A Jednak ta nierozerwalność w nauce o genach nie jest brana pod uwagę. A przecież zabawa w programowanie powinna miec początek w oprogramowaniu całości. W mechanizmach okołoziemskich jakie utrwalają gen! To skala kosmosu utrwala składnik zwizualizowanego świata. Dlatego sie on nie rozpada i staje w migotliwym procesie obwodowania – widoczny. Zwłaszcza gdy zależy nam na zdrowiu i przewidywaniu konsekwencji. Funkcji kwantowych np. ciało ludzkie – nie zmienimy gdy już jest uformowane, ale im wczesniej ingerujemy w oprogramowanie nośne, tym rozwój ciała ulega zmianie. Ingerując w pakiety danych zmieniamy kolor oczu, inne. Ale ingerując w pole infoenergetyczne wpływamy prawidłowość funkcjonowania całego oprogramowania. Temat jest złozony i ma rozpiętość od broni do leku.

Gdy zaburzymy stany równowagi (wszystko opisane w projekcie ESLN) np dawką promieniotwórczą, wpływamy na uszkodzenie ZAPISANEGO już wczesniej modelu. UTRWALONEGO w skali systemu Natury w jakim jesteśmy. Wszystko ma swój proces kodowy, a ten daje CZAS, opiera się na ilości cykli powtarzalnych (też rozwinięcie w aksjomcie ESLN w postach kolejnych badań). Ogrom, ogrom materiału.

Paca badawcza jest bardzo obszerna, zajęła kilka lat (od 2006) i przechodzi proces ewaluacji i „ubierania” w gospodarczą skuteczność zastosowań. Ale widoczne staje się przeznaczenie projektu w dopowiednim czasie aktywowania. Tak jakby wiedza ta, choć w chwili obecnej nieodkryta, miała dopiero zaistnieć w czasie późniejszym i dramatycznym. Już wyczuwalna…

Posty są przenoszone z bloga tutaj, aczkolwiek od 2021 muszą ulec przemoderowaniu. Raz, że zmienia się rzeczywistość gospodarcza, dwa zmienia się autorka, trzy zmieniają się rozmówcy i uczestniczący w eksperymencie.

Rozwiązanie Kota Schrodingera jest w ESLN – kodujesz cel i taki masz wynik – świadomość.

Konstrukcja „celu zbiorowego” rozwiązanie ma w ESLN – zawsze musi być zachowany ciąg, kierunek jakikolwiek, w zasadzie ludzkość może dążyć do celów urojonych, ale zachowując tą zasadę zawsze wzrastamy. Cel zbiorowy hierarchizuje zatem porządkuje gospodarkę światową.

Sztuczna inteligencja też ma rozwiązania w ESLN – gdy umieścimy technologiczne obiekty czy roboty przede wszystkim, w macierzy (w przestrzeni) jaka też jest oprogramowaniem – będa przypominały ludzi z “intuicją”. Intuicja to informacja zwrotna z nadawanego pola. Nadaje impulsy całe nasze złożone ciało oraz umysł (zapisy) do macierzy, a ta zczytuje dane o nas. Intuicja w “przedziwny sposób” uaktywni nasze działanie. Poczujesz w “nieokreslony” sposób żeby nie robić czegoś, żeby zrobić coś itp. Informacje zwrotne. ŚCISŁE!
Wszystko podlega prawu równowagi, hierarchizacji i tak zwanym systemom samoobronym, o czym należy pamiętać zawsze, bo to generuje ostateczne wnioski.. W naturze satelity zastępuje naturalny mechanizm zobrazowywania nas, przełożeniowy, u podstaw łączący nas ze wszsytkim, z wodą, z pierwiastkami, ze sobą, oraz mechanizmem transportującym impulsy… rotacyjnym.

Projekt ten docelowo dąży do budowy podwodnego laboratorium, (różnica ciśnien dla wiązań) do tego by sprecyzować właśnie te systemy jakie nas tworzą [nie atomy, ale algorytmy wiązań] i proces ten może być gospodarczym procesem zarobkowym ze sprecyzowanym celem sukcesów.

Projekt jest jawny, bo kodowanie kwantowe (kodowanie naturalne) niesie ogromne zagrożenia złego wykorzystywania i niezniszczalnych odpadów, zmian pola informacji, jakie wpływa na nas. Świat cyfrowy dąży do bilansowania, zdigitalizowania wszystkich i wszystkiego, w końcu patrząc z kosmosu Ziemia jest kwantem, a ludzi … nie ma. Programy eksperymentów i normy prawne wciąż nie mogą zaistnieć bez świadomości i fundamentu fizyki informacji. W tej chwili mamy broń światową pod nazwą „EMP”. Żadna nauka i fizyka tego nie normuje, leży to w zagadnieniach fantazyjnych podczas gdy są realizowane. To zagrożenie. Odpowiedzialność i ochrona środowiska to dwa najważniejsze priorytety projektu. Jest to biznesplan oparty na sile przeciwstawnej badaniom wojskowym i ma uchronić (uświadomić) przed konsekwencjami prób broni jonosferycznej i podobnej [Haarp], a także przed wyniszczającą technologią i gospodarką naruszającą naturę. #GMO i genetyczne modyfikacje, klonowanie – nie znające systemów samoobronnych i programów jakie nas konstruują tworzą produkty bez wartości, bo nie są zobwodowane i chronione oprogramowaniem jakie czyni „zdrowe otoczenie”. Atmosfera jaką tworzy zapis pola magnetycznego czyli pochłaniającego informacje naszej produkcji i jego złożona budowa – musi być chroniona przepisami globalnymi. To nowe informacje. Mogą stać się mocną kartą negocjacji Europy w porozumieniu TTIP.

Projekt ESLN, zakłada w przyszłości produkcję dwóch pojazdów ekologicznych. Tunelowy pojazd ‘ESLN”, i oczyszczający wodę pojazd „Nanolung”.

W zakres propagandy i promocji wchodzi pomysł gry komputerowej „Nanolungman” wykorzystujący wirtualny świat technologii i nanotechnologii zwalczającej #wirusy, a raczej poznającej podstawowy ziemski system jaki je tworzy w połączeniu z wynikiem jaki wnosimy w pole informacji.

Film „The Government” łączący i promujący nową wiedzę łączenia metafizyki i fizyki.

————————————————————————-

Amerykańska gospodarka filmowa, naukowa, edukacyjna, rządowa – kooperują wspólnie. Pokazują nam rzeczy, jakie ostatecznie w przekazie „programują umysły”, wzbudzają pragnienia, pobudzają, sterują podprogowo i manipulują. Tylko tam powstają przełomowe wizje i prowokacje. Choćby nokia i jej elastyczne zegarki. Nie istnieją, ale traktujemy je jak reklamowany produkt rynkowy i on bedzie – ale nie istnieje, istnieje tylko sprzedawana wizja. Ta wiozja już stworzyła wirtualną rzezcywistość z zapisanych obrazów. To potęga budowana na propagandzie ogromnej fali kierunkowej. 
Polska ją kopiuje więc musi też zrozumieć jej mechanizm. Podświadomie te obrazy poprzez nas, doprowadzają do pragnień wizji nowego świata, to machina edukacji i gier. Polskie umysły blokowane ustrojem, nie nauczyły się tak tworzyć gospodarki. Ale to już przeszłość. Nie mówmy też „czy to jest dobre, czy złe”, bo przegramy w wojnie z potęgami. Każdy obraz przy założeniu celu, może stać się w procesach realizowalnym.  Myk nie polega na tym, aby odbierać to dosłownie i z góry ograniczać, ale umieć na tym budować najnowocześniejszą, rozwijającą się gospodarkę świata. Wyzwania uaktywniają umysł do szukania odpowiedzi. Tak jak organizm który powoli zaczyna poruszać protezą. Jeśli rozwiązanie nie nastąpi za życia jednostki, to w kolejnych procesach kwantowych [ludzie to kwanty].

Odpowiedziami stały się zaporowa stara fizyka na miejscu której powstała nowa fizyka informacji i nowa wiedza o obwodowaniu. Z atomu przenieśliśmy się w całość otoczenia. Zatem może powstać taka ścieżka czytnicza prowadząca pojazd w obwodzie. Żaden to fantazyjny twór ale cel i wyzwanie.

Najbardziej fajne jest jednak to, że ten proces odblokowania ograniczeń myślowych starej fizyki – nastąpił bardzo szybko, tutaj – bo zsumował obserwacje i prace twórców wcześniej, przed ESLN – i już „dzisiaj” wskakujemy realnymi założeniami pod badania w świat gwiezdnych wojen. Ale nie szalejemy, tylko tworzymy alternatywę dla świata, który może zalać wielka woda, zatruć powietrze, zniszczyć powłokę jonosfery i trzeba będzie żyć w sztucznej przestrzeni, karmić się sztucznym jedzeniem i tym podobne. Bo te zagrożenia są realne. A błędy starej fizyki uśmiercają ofiary eksperymentów. Dla takich zagrożeń, trzeba nowego świata. Cele zbiorowe są bardzo ważne.

Ilustracja by sanfranguy

IS ONE STEP FOR THIS – DELETE OLD PHYSICS, BAD FOR NEW TARGETS AND USED PHYSICS OF INFORMATIONS – ENCODE OF LIGHT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *