MISJA

MISJA

Misją Laboratorium ESLN jest:  Osiągnięcie najwyższego rozwoju technologicznego wynikającego z możliwosci kodowania kwantowego na platformie fizyki informacji. Zapewnienie globalnego bezpieczeństwa nad skutkami ubocznymi sektora naukowo -badawczego nowej technologii. ESLN zmierza do całkowitej współpracy z międzynarodowymi korporacjami ukierunkowanymi na rozwój nowej technologii materiałowej, transportowej, motoryzacyjnej, informatycznej, psychologicznej i innych mających związek z wykorzystywanymi technologiami programowania pola magnetycznego, światła i wielu innych.

Ponadto:

 •     osiągnięcie nadrzędnej pozycji wśród ośrodków badawczych jako pomoc normatywna i utrzymująca kontrolowany kierunek badań. Powiązanie.
 •     nawiązanie znakomitych stosunków z kapitałem prywatnym
 •     reorganizacja priorytetów państwowych
 •     stworzenie doskonałej jakości usług i gwarancji świadomego bezpieczeństwa.
 •     stworzenie wojska zapewniającego bezpieczeństwo laboratorium.
 •     Budowa infrastruktury jako część dobrego ekosystemu.
 •     Ochrona struktury atmosferycznej Ziemi przed niewłaściwym użyciem broni psychotronicznej, satelitarnej i jakiejkolwiek innej.
 •     Polityka ESLN mająca na celu dobro światowe, współpracę, rozwój intelektualny i właściwe programowanie maszyn.
 •     Bilansowanie zasobów ludzkich i wszystko co się wiąże z procesem przetrwania na Ziemi.

WIZJA

ESLN stanie się:

 •     jedynym na świecie udziałowcem rynku globalnego w zakresie kodowania atomowego, kooperującym z państwami. Loża sponsorska.
 •     jedynym organem zatwierdzającym nowe materiały kodowane, jako „surowce” dla producentów przemysłowych.
 •     marką opiekuńczą.

GŁÓWNE WARTOŚCI

 •     Ochrona kapitału
 •     Poprzez dalekowzroczne analizy makroekonomiczne, system modelowania gospodarki: „circle business”, „sunny banking”, rozwój talentów, wieloletnią
  wizję rozbudowy i wykorzystania nowej technologii transportowej, właściwe inwestowanie społeczne, sojusz współpracy globalnej, rozbudowany
  program świadomościowy – ESLN będzie chronić, zabezpieczać i pomnażać kapitał inwestora z ukierunkowaniem na „cel zbiorowy”. Globalna świadomość się zamyka w obszarze samo-wynikowej kuli. Inwestor godzi się na warunki  programowe polityki ESLN.
 •     Dążenie do zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa i ochrony ziemi z jednoczesnym zachowaniem tendencji rozwoju technologicznego świata. Naszym
  klientem jest CZŁOWIEK.
 •     Prawość
 •     Szacunek do inteligencji, polityka świadomości jaką jest postęp, rozwój, etapy życia i planowania.
 •     Praca zespołowa
 •     Globalne zaangażowanie we współpracę zespołową, w celu dalszego doskonalenia i rozwoju, ujednolicona edukacja.
 •     Innowacja i zabezpieczenia
 •     ESLN stanowi początek drogi rozwoju łaczącego wartości duchowe i fizyczne w nauce , oraz wrażliwej anlizy obserwacyjnej materiału badawczego jakim jest człowiek na drodze, na wyżyny technologiczne.  Rozwaga, dojrzałość oraz rozsądek w zarządzaniu ryzykiem na tym etapie są szczególnie istotne. Obostrzenia dotyczą fizycznego militarnego zabezpieczenia laboratorium kodowania, w tym: jedynej drogi informacji o innowacjach technologicznych, ochrony danych i osób.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *