FAIRPHONE

http://wyborcza.pl/1,75477,15699937,Etyczny_smartfon__powstal_bez_wyzysku__Beda_nastepne_.html   Niegdyś nadano dokument filmowy o firmie Nokia, która tuszowała sprawę wyzyskiwanych Afrykanów przy wydobyciu surowców z których wykonywane

Read more

TNE NEW PHYSICS OF INFORMATIONS BY ESLN – WHAT IS ESLN?

Wstęp… Dlaczego mówimy, że myśli się materializują? Dlaczego tyle organizacji i korporacji, a przede wszystkim dlaczego Biblia bazuje na tym

Read more